Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2012

bluntly
4365 4e61
Reposted fromdyspnea dyspnea viabagatelka bagatelka

February 06 2012

bluntly
4487 0288
Reposted fromxmishka xmishka viabarkwithme barkwithme
bluntly
Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.
Reposted frombarkwithme barkwithme
bluntly

Przy czekaniu nie budzę się o 5 rano, rezygnując z najlepszych snów. Nie przychodzę także z tego powodu już o 7 do biura. Przy czekaniu mleko nie traci dla mnie smaku. Przy tęsknocie tak
Reposted frombarkwithme barkwithme
bluntly
3117 ac69
bluntly
3649 99c2
Reposted frommissmuszii missmuszii viabarkwithme barkwithme
bluntly

February 05 2012

bluntly
7475 2e90
Reposted frommariet mariet viaashtrayheart ashtrayheart
bluntly
Zimno fizycznie, psychicznie, emocjonalnie.
Reposted frommefir mefir viacryingangel cryingangel
bluntly
Oczekuj Pana
Bądź mężny,
Nabierz odwagi
I oczekuj Pana.
— Psalm 27, 13-14
bluntly
(...)czasami, zwłaszcza zimą, przyjemnie jest ubrać się trochę cieplej i wyjść z kimś wieczorem na miasto.
— Szkoła uczuć
Reposted fromambaje ambaje viacryingangel cryingangel
bluntly
7841 1b00
(!!!)
Reposted fromsuchygumers suchygumers viacryingangel cryingangel
bluntly
bluntly
0334 9ceb 500
vk.com
Reposted fromBluepoppy Bluepoppy viacryingangel cryingangel
bluntly
Jeśli naprawdę kogoś kochasz,
pozwolisz, by złamał ci serce.
bluntly
Reposted frommajesty majesty viacryingangel cryingangel
bluntly
Całowanie osoby, którą kochasz, jest niesamowite
— Umi no Misaki

February 04 2012

bluntly
5473 7b35
bluntly
8210 b276
Reposted fromzzu zzu viakillingmesoftly killingmesoftly
bluntly
Reposted fromcompromise compromise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl